Základové desky pro veškeré stavby

 

 

DD

 

 

Základová deska je nejdůležitějším stavebním prvkem domu. Je nutné si uvědomit, že nese tíhu obvodových stěn a zejména střechy. Proto je nadmíru důležité, aby byla základová deska odborně a především poctivě postavena. Základová deska funguje jako samonosný podklad pro celou stavbu, na každém detailu tedy záleží.

Pokud nemáte se stavbou základové desky žádné zkušenosti, neriskujte svoje budoucí bydlení a objednejte si firmu, která se výstavbou domů zabývá a má bohaté zkušenosti.

 

 

V případě Vašeho vážného zájmu se na nás obraťte. Na základě Vámi dodaných podkladů Vám zpracujeme cenovou nabídku.

 

 

Pracovní postup položení základové desky

 

 • Vytyčení domu geodetem, zaměření tzv. bod nula
 • Skrývka a uskladní vrstvy ornice na pozdější využití
 • Zaměření a vyhloubení základových pásů
 • Začištění základové spáry
 • Položení zemnícího pásku pro hromosvod a bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, elektřina…).
 • Zalití základové spáry betonem
 • Ztracené bednění
 • Hutnění a úprava podkladu
 • Položení ležaté kanalizace a vodovodní přípojky
 • Vyvedení tzv. husího krku pro elektřinu, telefon a internet a ostatní sítě
 • Vlastní vylití základové desky
 • Tepelná izolace základů extrudovaným polysterenem
 • Izolace proti zemní vlhkosti (či tlakové vodě) a proti radonu

 

Podkladní beton vs. základová deska

Zdicí prvky účinně chrání proti zvuku

K důležitým provozním kritériím rodinného domu a k dosažení komfortu bydlení patří i účinná ochrana proti hluku.

https://www.stavbadomu.net/rubriky/pred-stavbou/nez-zacnete-stavet/zdici-prvky-ucinne-chrani-proti-zvuku_24763.html